2324082010 6982535750 Νέα Μπάφρα, Σέρρες 62047 glassalexiou@gmail.com